Poznanie oslobodzuje

Vážené priateľky, vážení priatelia, vzácni hostia, v prvom rade mi je veľkou cťou, že sa vám môžem prihovoriť pri príležitosti Svetového dňa humanistov, ktorý už píše aj na Slovensku svoju tradíciu […]

Otec národa?

Titul otec národa, bustu v budove parlamentu a dokonca mauzóleum ako pietne miesto. To všetko by od Nového roka mal získať kňaz Andrej Hlinka. V parlamente sa totiž našla podpora pre zákon o zásluhách Andreja […]

Súčasná slovenská literatúra ma nudí

Eduarda Chmelára (1971) ťažko niekam zaradiť – je rovnako občianskym aktivistom, publicistom, spisovateľom, ako aj historikom žurnalistiky, odborníkom na medzinárodné vzťahy alebo vysokoškolským pedagógom. Kvality tohto intelektuálneho rebela si všimol […]