Čo by som povedal Donaldovi Trumpovi na summite NATO

(fiktívny rozhovor medzi prezidentom SR a USA)

 

Vážený pán prezident!

 

Slovenská republika vždy rešpektovala obrovskú úlohu a zodpovednosť Spojených štátov za zachovanie globálnej bezpečnosti. Oceňujeme úsilie, ktoré venujú USA kybernetickým hrozbám a v plnej miere súhlasíme s názormi vašej administratívy, že dnes predstavujú väčšie riziko ako terorizmus. O to viac nás mrzia narastajúce konflikty medzi Amerikou a Európou, ktoré neprospievajú ani jednej strane sporu. Obviňujete nás, že porušujeme dohody, keď nezvyšujeme výdavky na zbrojenie takým tempom, ako by ste si želali. Obávam sa, že je to jedno veľké nedorozumenie. Takto naša dohoda na začiatku nestála. Keď sme podpisovali Severoatlantickú zmluvu, zaviazali sme sa v nej, že budeme riešiť akékoľvek medzinárodné spory mierovými prostriedkami tak, aby nebol ohrozený medzinárodný mier, bezpečnosť a spravodlivosť a že sa v medzinárodných vzťahoch zdržíme hrozby silou alebo použitia sily akýmkoľvek spôsobom nezlučiteľným s cieľmi Spojených  národov. Mrzí ma, že tento záväzok niektorí z nás viackrát porušili. Rovnako sme sa zaviazali, že ozbrojený útok na ktoréhokoľvek člena NATO budeme považovať za útok proti všetkým a že bezodkladne poskytneme zmluvnej strane takú pomoc, ktorú budeme považovať za potrebnú. K tomuto záväzku sa neochvejne hlásime a opätovne ho potvrdzujeme. Ale nič také ako zvyšovať vojenské výdavky na úroveň 2 percent HDP nie je medzinárodnoprávne zakotvené, a preto by som chcel zdôrazniť, že akékoľvek štátne výdavky sú suverénnou záležitosťou každého členského štátu.

 

Viem, že vám to môj predchodca sľúbil, ale ja som svojmu ľudu sľúbil niečo iné: že jeho záujmy budú na prvom mieste, že nedovolím, aby naše školy a nemocnice chátrali, aby naši dôchodcovia, farmári a hasiči nemali dosť prostriedkov iba preto, lebo sme nakupovali vaše stíhacie lietadlá. Preto ma do tejto funkcie zvolili. Týmto slovám by ste mali rozumieť, pán prezident. Aj vy kladiete záujmy svojich občanov na prvé miesto. Tak ako vy, aj ja milujem svoj ľud. Vyrastal som v krajine, ktorú okupovali sovietske vojská. Obsadili naše mestá a lesy, ale pasívny odpor obyvateľov nikdy nezlomili a nikdy si ich nezískali. Moji predkovia sa postavili so zbraňou v ruke proti nacistickým okupantom a niektorí z nich za našu slobodu položili aj život. Našu krajinu nezlomíte vyhrážkami a nezískate si ju vydieraním. Nepodarilo sa to v roku 1938, nepodarilo sa to v roku 1968 a nepodarí sa to ani v roku 2018.

 

Pri všetkej úcte, pán prezident, vaše vojenské výdavky nerastú preto, že financujete európsku bezpečnosť, ale preto, že vediete vyčerpávajúce vojny v Afganistane, Iraku, Líbyi a Sýrii, že podporujete konflikty v Jemene a Kongu, že dodávate zbrane do všetkých častí sveta, kde sa bojuje. To bezpečnosť Európy nijako nezvyšuje. Nám by oveľa viac pomohlo, keby ste tie vojny zastavili. Keby sme my mohli politicky a ekonomicky zastabilizovať blízke európske zahraničie, teda severnú Afriku a Blízky východ tak, aby k nám neprúdili davy utečencov. Nútite nás do konfrontácie s Ruskom, ale Európa potrebuje spolupracovať s Ruskom v boji proti medzinárodnému terorizmu a v úsilí o zastavenie vojny v Sýrii. A keďže pre našu ekonomiku je životne dôležité ukončenie vojny na Ukrajine, môj ľud očakáva odo mňa niečo iné ako váš od vás.

 

Clara pacta, boni amici, hovorí stará rímska múdrosť. Ak sa nevieme zhodnúť v jednotlivých záujmoch, nespochybňujme aspoň základnú rámcovú zmluvu. Vy ste sa v máji dokonca vyjadrili, že európske členské štáty by mali platiť až 4 percentá HDP. Ako ste to mysleli? To nemôžete od nás žiadať. My sme sa zaviazali k určitým podmienkam v Severoatlantickej zmluve. Tie plníme. Ocenili by sme v Spojených štátoch spoľahlivého partnera, ktorý si tiež plní medzinárodnoprávne záväzky bez ďalších podmienok, ktoré neboli predmetom tejto zmluvy. Táto zmluva je spojenecká, predstavuje dobrovoľný zväzok rovnoprávnych štátov a nemôžete nás nútiť robiť proti našej vôli čokoľvek, čo by spochybňovalo túto dobrovoľnosť a rovnoprávnosť. Slovenská republika už neraz potvrdila, že je spoľahlivým spojencom a partnerom. Oddanosť našim záväzkom sme najpresvedčivejšie dokázali pri útoku na Spojené štáty v septembri 2001, kedy sme vám poskytli všestrannú pomoc a náš ľud vám vyjadril hlbokú solidaritu. To isté očakávame pri nepredvídateľných ohrozeniach našej bezpečnosti od vás, a to bez akýchkoľvek podmienok. Slováci sú veľmi citliví na dodržiavanie spojeneckých zmlúv. Historicky s tým máme iba zlé skúsenosti. Preto sa nemôžete čudovať, že sa na takéto spochybňovanie záväzkov pozeráme s veľkým znepokojením.

 

Vážený pán prezident, za týchto okolností by bolo optimálne, keby ste rešpektovali európsku filozofiu bezpečnosti a nezasahovali do našich priorít, ktoré sa netýkajú Severoatlantickej zmluvy. Verím, že dokážeme byť spoľahlivými partnermi aj bez toho, aby sme sa navzájom nútili do aktivít, ktoré nie sú v súlade s našimi záujmami a našimi medzinárodnoprávnymi záväzkami. Sme pripravení spolupracovať na obrane pred kybernetickými hrozbami, v boji proti terorizmu i vo výskume kozmického priestoru. Ale nechajte Európu, aby si vybudovala vlastnú obranu sama. Stiahnite svoje vojská z Európy, aby ste nebudili dojem, že ju nebránite, ale kontrolujete. Nič tak neposilní dôveru medzi Európanmi a Američanmi ako práve toto gesto. Verím, že tým nielenže neutrpí naša platná spojenecká zmluva, ale že dokážeme prehĺbiť spoluprácu aj v takých oblastiach ako je kultúra, veda, cestovný ruch a ochrana životného prostredia. Európania vždy vedeli oceniť vľúdnejšiu tvár Spojených štátov. A Spojené štáty by si zasa mali uvedomiť, že nemajú lepších priateľov ako sú Európania a že ich majú vo svete čoraz menej. Ďakujem vám za vaše veľkorysé pochopenie.